Ikuspegia, Xedea eta Baloreak

“Virgen Blanca” ikastetxea, ikastetxe publiko, elebidun, laiko eta anitza da.
Gure ikastetxea baliabideek ahalbidetzen duten heinean, esfortzuak bateratuz eta eskura ditugun baliabide guztiak erabiliz, eskolatzea eskatzen duten guztiei tokia eskaintzen saiatzen da. Ikasle eleaniztunak, eta curriculumeko arlo guztietan zein baloreetan trebeak direnak hezi nahi ditugu, betiere ikasleriaren berezitasunak aintzat hartuz. Kudeaketa eraginkorra izan dadin hobekuntza etengabea eta talde-lana dugu eredu.

VIRGEN BLANCA IKASTETXEAREN IKUSPEGIA

Kalitatezko ikastetxea izan nahi dugu, zonaldean erreferentzia argia duena. Jendartearen bilakaeraren araberako, erronkei erantzuteko etengabeko prestakuntzan dagoen irakasle taldearen profesionaltasun eta parte-hartzean oinarriturik.
Aniztasun kulturala eta ideologikoa aintzat hartuz, berezko nortasun linguistikoa sustatu eta ikasleria modu integral eta harmonikoan prestatuko duen ikastetxea izan nahi dugu.
Hezigarria garatzen duena.
Bai oinarrizko giza-trebetasunak bai trebetasun emozionalak lantzen duen eskola izan nahi dugu,  autokontrola, frustrazioaren aurrean pertseberantzia eta auto-motibazioa landu nahi ditugu.
Eskola giroa zein harreman onak izateko, elkarbizitza plana garatzen duen eskola izan nahi dugu.
Ikasteko interes desberdinak izateko, adierazteko eta pentsatzeko trebeak diren ikasleak hezitzen duen eskola izan nahi dugu.
Ikasle guztien interesei erantzuna emateko gai den eskola izan nahi dugu.

VIRGEN BLANCA IKASTETXEAREN BALOREAK

Pertsonaren garapenerako emozioen hezkuntza oinarrizko atala da: emozioak ezagutu eta bideratzen jakitea. Denaren gainetik, oinarrizko gaitasunak, emoziozkoak zein sozialak landu behar ditugu: auto-kontrola, gogo bizia, frustrazioaren aurreko pertseberantzia eta norberaren motibazioa. Hauek balioen garapenean lagunduko diguten elementuak dira.

Norbere buruarekiko:

 • Gurekiko errespetua.
 • Auto-ezagutza eta auto-estima.
 • Esfortzua
 • Iraunkortasuna
 • Ardura

Elkarbizitzarena:

 • Besteekiko errespetua hizkuntza eredu aukera ezberdinetan eraginez.
 • Bestearen tokian jartzea. Adiskidetasuna.
 • Arauak betetzea.
 • Gaitasun sozialen garapena.

Berdintasunarena:

 • Hezkidetza
 • Genero ezberdintasunekiko errespetua. Genero indarkeriarekiko aurkakotasuna.

Aniztasunarena:

 • Kultur aniztasuna aberastasun ikur gisa onartu.
 • Elkartasuna