Category: Eskola Kontseilua

Eskola Kontseilua

Eskola komunitateak Ikastetxeko funtzionamenduan parte hartzen du Eskola kontseiluaren bidez.
Ikasleen gurasoek, irakasleek, administrazio eta zerbitzu langileek eta Uharteko Udalak parte hartzen dute Eskola Kontseiluan.

Araudia

Kideak

Gure ikastetxeko Eskola Kontseiluak honako kideak izango ditu, 15 guztira:

 • Ikastetxeko Zuzendaria, buru arituko baita.
 • Ikasketaburuak.
 • Klaustroak hautatutako sei irakasle.
 • Ikasleen gurasoen lau ordezkari. Horietatik bat Guraso Elkarteak hautatuko du, bi urtez behin. Gainontzeko lauak hauteskunde bitartez hautatuak izango dira.
 • Administrazio eta zerbitzuetako langileen ordezkari bat.
 • Uharteko Udaleko zinegotzi edo ordezkari bat.
 • Ikastetxeko Idazkaria, Kontseiluaren idazkari arituko baita. Hizpidea izango du baina botorik ez.
Presidentea, ikasketa buruak eta idazkaria

Elena Leoz Hermoso de Mendoza


Ana Elía Vallejo


Zaida Bertol Moreno


Maritxu Esain Lazcano

Klaustroaren ordezkariak

Natalia Acinas Andérez


Begoña Barturen Barroso


Maider Goikoetxea Azpiroz

María Inda Goñi

Arantxa Juanbeltz Ugalde


Ana Pascual Saénz 

UdalaJosé Antonio Beloqui Colomo
Langileen ordezkariakTxaro Bermejo Zaratiegui
Familien ordezkariak

Mª Carmen Cortés Navascués 

Beatriz Doufu 

Ignacio San José Mendioroz

Zumedia GE ordezkariaPeio Mascaray Iriarte 

Kideak hautatzeko prozedura

Hauteskundeak bi urtez behin izaten dira, beti ere ikasturteko lehen hiruhilekoan, eta hauteskunde bakoitzean Eskola Kontseiluaren erdia berritzen da, lehenbizi erdi bat eta bi urteren buruan beste erdia.

Eginkizunak

Besteak beste, Eskolako Kontseiluak honako eginkizunak ditu:

 • Hezkuntza proiektua prestatzeko jarraibideak finkatzea, eta hura onetsi eta ebaluatzea, deusetan ukatu gabe irakasleen klaustroak irakaskuntzako jarduna planifikatu eta antolatzeko dauzkan eskumenak. Hezkuntza proiektua berrikusi eta ebaluatzeko behar diren prozedurak zehaztea.
 • Barne-araudia onestea.
 • Zentroko urteko programazio orokorra prestatzeko irizpideak hartzea, eta hura onetsi eta ebaluatzea, beti ere errespetatuz klaustroari dagozkion irakaste eginkizunak.
 • Jarduera osagarri eta eskolaz kanpokoak eta, halakorik badago, eskola-jantokiak eta garraioa programatu eta burutzeko jarraibideak prestatzea, onestea eta ebaluatzea.
 • Zentroko aurrekontu proiektua eta hura gauzatzeko jarraibideak onestea.
 • Eskola egutegia prestatzea, Hezkuntza eta Kultura Departamentuak onetsitako arauak oinarri harturik.
 • Zuzendaria hautatzea.
 • Zuzendariaren izendapena atzera botatzeko proposamena egitea.
 • Ikasleak onartze kontuetan erabakitzea, indarra duten arauei men eginik.
 • Gatazkei irtenbidea bilatzea eta behar diren zuzenketa-neurriak hartzea, helburu pedagogikoarekin, zentroko elkarbizitza larriki kaltetzen duten ikasleen portaeren aurrean, beti ere ikasleen eskubide eta betebeharren gaineko arauei so eginez.
 • Beste zentro, entitate eta organismoekin lankidetza harremanak sortzeko irizpideak finkatzea, helburu kultural nahiz hezkuntzazkoekin.
 • Eskolako instalazioak eta ekipamenduak berritu daitezen bultzatzea eta ongi zain daitezen begiratzea.
 • Aztertu eta baloratzea baliabideak egoki kudeatzen ote diren, bai eta elkarbizitzako arauen aplikazioa ere.
 • Zentroko urteko jardunari eta egoera orokorrari buruzko memoriarako txostena prestatzea.
 • Zentroko eskola-emaitzak orokorrean zer bilakaera izan duen aztertu eta baloratzea.
 • Aztertu eta baloratzea zentroaren funtzionamendu orokorra, bai eta hezkuntza administrazioak zentroaz egiten duen ebaluazioaren emaitzak ere, edo zentroaren funtzionamenduari buruzko beste edozein txosten.