Category: Helburu orokorrak

Helburu orokorrak

“Virgen Blanca” ikastetxe publikoa eskola publiko, elebidun, laiko eta anitza da.

Geure eskolak bertan ikasi nahi duten guztiak onartuko ditu, elkarrekin lan egiten eta ditugun baliabide guztiak erabiliz eta ezberdintasunak kontuan hartuz.

Eskola publikoa izanik, ez-konfesionaltzat jotzen dugu.

Gai hauen analisiak maiz izanen du lekua ikasle eta irakasleen aldetik. Zuen partaidetza eta laguntza ezinbestekoa iruditzen zaizkigu  gai hauetan emaitza esanguratsuak lortu ahal izateko.

  • Ikasleriak kurrikulumean zehaztutako helburuak, ezagutza mailak eta jarrerak barneratzea, irakurmenaren ulermenean hobetu dezaten eraginez.
  • Irakurmenak ongi pasa eta ezagutza berriak jasotzeko baliabide gisa duen balioa bultzatu.
  • Gure herriko hizkuntza aniztasunarekiko ezagutza, errespetua eta interesa zein euskara ezagutzen duten ikasleen artean euskara erabilera sustatu.
  • Kultura, etnia eta arraza aniztasunarekiko ezagutza, errespetua eta interesa sustatu.
  • Ikasleriaren aniztasunaren hezkuntza beharrei erantzun.
  • Familiekin elkarrizketa modu arin, egiazko eta eraginkorrak ezarri.
  • Gaitasun sozialen garapena ahalbidetu.
  • Sexuen arteko askatasunean hezi, sexu-diskriminazioak errefusatuz.