Category: Informazioa

Eskolaz kanpoko jarduerak

Familiek seme-alabekiko dituzten aukera guztiak sartzen diren proiektu bat da, beren interesen eta/edo beharren arabera:

 • Haurrak jasotzea goizeko lanaldi jarraitua amaitzean, 14:00etan
 • Eskolako jantokiaren ondoren 15:40an
 • Eskolaz kanpoko jardueraren ondoren, 16:30 ordu
  Garrantzitsua da kontuan hartzea ordutegi-aldaketarekin ikasleen eskola-curriculuma aldaketarik gabe mantentzen dela.
  Lanaldi jarraituak zentrotik kanpoko jardueretara ordutegi goiztiarragoan joatea errazten du, aisia, jolasa eta gizarte- eta familia-harremanak bultzatuz.
  Ikasleei hainbat zereginetarako antolatzeko aukera ematen die (liburutegiko lanak, ikasteko denbora).
  Ikastetxean hainbat jarduera egiteko aukera ematen du (eskolaz kanpoko jarduerak).
  Hori adieraztean, ez dugu ahaztu nahi aisialdiaren zati handi bat jolasak hartu behar duela, pertsonaren garapen integralaren funtsezko alderdia baita.

HELBURUAK:

 • Eskola laneko giroak lortzea goizeko ordutegian, arratsaldeetan sortzen den eskola-errendimendua murriztea saihestuz.
 • Familia-bizikidetzaren eta aisialdiaren garapen aktiboagoa bultzatzea.
 • Eskola-eguna amaitzean (14:00), bazkalostean edo eskolaz kanpoko jardueren ondoren, seme-alabak hartzeko ordutegi malguagoa eskaintzea familiei.
 • Eskolako absentismoa murriztea.
 • Ikastetxeko prestakuntza zabaltzea eta hobetzea.
 • Irakasleen etengabeko prestakuntza eta birziklapena bultzatzea.

IKASTETXEKO ANTOLAKUNTZA OROKORRA. BERMEAK

Arratsaldean eskaintzen diren jarduerek prestakuntza-izaera osagarria izango dute, eta ez curriculumekoa; beraz, borondatezkoak izango dira, ez baztertzaileak, eta ez dira ezinbestekoak izango curriculum-helburuak lortzeko.
Ikastetxeak eskolaz kanpoko jarduera osagarrien kopuru nahikoa eskainiko du, ikasleek beren borondatez eta doan parte hartu ahal izan dezaten.
Nahi duten ikasle guztientzako jarduera osagarriak Guraso Elkarteek eskaintzen dituzten eskolaz kanpoko jardueretako irakasleek eta begiraleek eskaini eta artatuko dituzte.Jarduerak astelehenetik ostegunera eta urritik maiatzera bitartean egingo dira, eskariaren arabera eta 15:40-16:30 ordutegian.

ARRATSALDEKO ESKOLAZ KANPOKO JARDUEREN PLANGINTZA

Prestakuntza-jarduera osagarrien plangintza honela banatzen da:

1.- Ikastetxeak proposatutako prestakuntza-jarduera osagarri eta doakoak. Ikastetxeko irakasleak izango dira jarduera horiek emateko eta koordinatzeko arduradunak.

2.- Guraso Elkarteek proposatutako prestakuntza-jarduerak eta jarduera osagarriak. Jarduera bakoitzaren begiraleak izango dira jarduera horien arduradunak, eta irakasleek koordinatuko dituzte.

ESKOLAZ KANPOKO JARDUEREN ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDU-IRIZPIDEAK

Proposatzen diren jarduera guztiek ezaugarri hauek izan behar dituzte:

 1. Motibatzaileak eta aberasgarriak ikasleentzat.
 2. Ikasleen adin, interes eta aniztasunera egokitzea.
 3. Borondatezkoak, ez baztertzaileak eta curriculum-helburuak lortzeko ezinbestekoak ez direnak.
 4. Pertsonaren prestakuntza integrala garatzen laguntzea.
 5. Izaera ludiko-kulturala lehenestea.

Proposatutako jardueretan parte hartzeko eskaerei lehentasun-ordenaren arabera erantzungo zaie, dagokien mailaren edo etaparen arabera, eta jardueraren arabera behar bezala justifikatutako hautaketa-aurrebaldintzak kontuan hartuta.
-Taldeak gehienez 25 umekoak izango dira heldu bakoitzeko. Taldekatze malguak egiteko aukera dago.
-Datorren ikasturterako izen-ematea iraileko lehen hamabostaldian baino ez da egingo.

Familiaren baimena izan beharko dute beti, eta funtzionamendurako oinarrizko arauak errespetatu eta onartzeko konpromisoa.

ESKOLAZ KANPOKO JARDUEREN PROPOSAMENA