Tag: araudia

COVID-19 araudia

ARAUDI OROKORRA:

Araudi orokorra

2020/2021 ikasturterako matrikula berezitasunak:

 • 185/2019 Ebazpena, abenduaren 5ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana. Honen bidez ezartzen da zein izanen den, funts publikoekin finantzatutako ikastetxe publiko eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko prozeduraren baitan, hurbiltasun linealaren irizpidea, haren balorazioa eta aplikatuko den gehieneko distantzia, zer herritan aplikatuko den eta zein izanen den ikasleen batez besteko gehieneko erlazioa eskola unitate bakoitzeko, bai eta, horrez gain, zein diren prozeduraren jarraibideak, egutegia eta ereduak ere, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketak egiteko 2020-2021 ikasturtean.

Araudi orokorra:

 • 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzakoa.
 • 31/2007 Foru Dekretua, apirilaren 2koa, unibertsitatez kanpoko ikasketak ematen dituzten Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko eta itundutako ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko arauak ezartzen dituena.
 • 8/2015 Foru Dekretua, otsailaren 18koa, apirilaren 2ko 31/2007 Foru Dekretua aldatzen duena. Horren bidez, unibertsitatez kanpoko ikasketak ematen dituzten Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko arauak ezartzen dira.
 • 8/2015 Foru Agindua, otsailaren 4koa, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketak egin behar dituzten ikasleak ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan onartzeko prozedura arautzen duten oinarriak onesten dituena.
 • 141/2016 Foru Agindua, abenduaren 29koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, otsailaren 4ko 8/2015 eta martxoaren 17ko 28/2015 Foru Aginduak aldatzen dituena. Azken Foru Agindu horien bidez, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasketak egin behar dituzten ikasleak ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan onartzeko prozedura arautzen duten oinarriak onesten dira.
 • 12/2009 Foru Agindua, otsailaren 11koa, ikastetxe publiko eta pribatu itunduen eragin eremuak ezartzen dituena.
 • 40/2011 Foru Dekretua, maiatzaren 9koa, Nafarroako Eskolatze Batzorde Nagusia eta Tokiko Eskolatze Batzordeak sortu eta arautzen dituena.
 • 80/2019 Foru Dekretua, uztailaren 3koa, Nafarroako Foru Komunitateko Ikastetxe Publikoen Sarea berrantolatzen duena.
 • 112/2013 Foru Agindua, abenduaren 13koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, unibertsitatekoak ez diren ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onesten dituena, banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden guraso edo tutoreei dagokienez.

Araudi orokorra:

 • 2/2006 Lege Organikoa, maiatzaren 3koa, Hezkuntzakoa.
 • 31/2007 Foru Dekretua, apirilaren 2koa, unibertsitatez kanpoko ikasketak ematen dituzten Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko eta itundutako ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko arauak ezartzen dituena.
 • 8/2015 Foru Dekretua, otsailaren 18koa, apirilaren 2ko 31/2007 Foru Dekretua aldatzen duena. Horren bidez, unibertsitatez kanpoko ikasketak ematen dituzten Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko arauak ezartzen dira.
 • 8/2015 Foru Agindua, otsailaren 4koa, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketak egin behar dituzten ikasleak ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan onartzeko prozedura arautzen duten oinarriak onesten dituena.
 • 141/2016 Foru Agindua, abenduaren 29koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, otsailaren 4ko 8/2015 eta martxoaren 17ko 28/2015 Foru Aginduak aldatzen dituena. Azken Foru Agindu horien bidez, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasketak egin behar dituzten ikasleak ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan onartzeko prozedura arautzen duten oinarriak onesten dira.

Hezkuntza Departamentuak geokokapen tresna garatu du, norberak bere kalkuluak egin ahal izateko. Informazio gehiago hemen.

 • 12/2009 Foru Agindua, otsailaren 11koa, ikastetxe publiko eta pribatu itunduen eragin eremuak ezartzen dituena.
 • 40/2011 Foru Dekretua, maiatzaren 9koa, Nafarroako Eskolatze Batzorde Nagusia eta Tokiko Eskolatze Batzordeak sortu eta arautzen dituena.
 • 69/1995 Foru Dekretua, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe sarea berrantolatzeko arauak ematen dituen 150/1996 Foru Dekretuak aldatzen duena. Martxoaren 30eko 109/1998 Foru Dekretuak aurrekoa aldatzen du.
 • 112/2013 FORU AGINDUA, abenduaren 13koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, unibertsitatekoak ez diren ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onesten dituena, banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden guraso edo tutoreei dagokienez.

Informazio gehiago Hezkuntza Departamentuko web gunean, egin klik hemen.