Tag: araudia

Skolae araudia

Hemen uzten dizuegu Skolae programaren inguruko araudia. Klikatu fitxeroko irudietan araudiak irekitzeko:

documentos icono gratisdocumentos icono gratis
DF 72-2021 Hezkidetza EUSK
documentos icono gratis
OF 92-2021 Hezkidetza plana EUSK
documentos icono gratis
SKOLAE-Triptico-EUSK-1
documentos icono gratis
Skolae-Virgen-Blanca-1

Onartze prozesua 23-24. Araudia

2023/02/124ean berritua

2023-2024 ikasturterako onartze prozesuan Nafarroako ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan aplikatuko den araudia honako hau izango da. Alde batetik, aurtengo onartze prozesua bereziki arautuko duen Ebazpena izango dugu eta, bestetik, onartze prozesua bere osotasunean erregulatzen duten Ebazpena, Agindu eta Erresoluzioak bereiztuko ditugu.

2023/2024 ikasturterako matrikula berezitasunak

 • 21/2023 Ebazpena, otsailaren 11koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdia egiten baita eta jarraibideak ezartzen Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko prozesurako, aipatu ikasleek Haur Hezkuntzako bigarren zikloko eta Lehen Hezkuntzako ikasketak egin ditzaten 2023-2024 ikasturtean.

Araudi orokorra:

 • Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa.
 • Abenduaren 29ko 3/2020 Lege Organikoa, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa aldatzen duena.
 • 33/2021 Foru Dekretua, apirilaren 28koa, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko arauak ezartzen dituena.
 • 46/2021 Foru Agindua, maiatzaren 4koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez garatzen baita Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko irakaskuntzak egiteko Nafarroako Foru Komunitatean dauden ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan ikasleak onartzeko prozesua.
 • 80/2019 Foru Dekretua, uztailaren 3koa, Nafarroako Foru Komunitateko Ikastetxe Publikoen Sarea berrantolatzen duena.
 • 12/2013 Foru Agindua, abenduaren 13koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, unibertsitatekoak ez diren ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onesten dituena, banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden guraso edo tutoreei dagokienez.

COVID-19 araudia

ARAUDI OROKORRA: